Metody pracy - oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

„Przedszkole naszym drugim domem,

z którego odważnie wychodzimy w otaczający świat”

 

Nasze zasady:

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka
 • Organizujemy jego aktywność
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka
 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji
 • Rozwijamy uzdolnienia, zainteresowania i talenty dzieci

 

Zapewniamy:

 • Bezpłatną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Bezpieczeństwo i opiekę na wysokim poziomie
 • Przestrzeganie Praw Dziecka - dbanie o dobro naszych dzieci
 • Zabawę, kształcenie, wychowanie w atmosferze radosnego dzieciństwa, akceptacji i życzliwości
 • Wielostronny  rozwój dziecka zgodny z jego indywidualnymi możliwościami i potrzebami
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dziecięcych. Przygotowanie naszych wychowanków do szkoły, tak aby osiągnęły gotowość szkolną i edukacyjną oraz dobrze radziły sobie w roli uczniów
 • Pomoc rodzinie w opiece, wychowaniu i edukacji dzieci
 • Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dbającą o rozwój wychowanków, doskonalącą własne umiejętności i warsztat pracy pedagogicznej

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • Język angielski
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia z terapii pedagogicznej, rewalidacji, wczesnego wspomagania
 • Zajęcia z tablicą multimedialną
 • Zajęcia rytmiczno-muzyczne

 

Ksztłtujemy u dzieci posawy prozdrowotne:

 • Dbamy o zdrowe, urozmaicone i pełnowartościowe posiłki, wdrażamy dzieci do samodzielności podczas przygotowywania posiłków
 • Dbamy o prawidłowy rozwój fizyczny poprzez ćwiczenia gimnastyczne, ruch na świeżym powietrzu, spacery

Kształtujmy postawy proekologiczne:

 • Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi (strażakami, policjantami, muzykami, aktorami, przedstawicielami zawodów)

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 4 im. Złotego Pantofelka
  ul. Katowicka 132
  43-190 Mikołów

  p4mikolow.bip.net.pl
 • 32 322-09-56
  +48 667 877 557
  +48 665 982 546

Galeria zdjęć